Tăng cường xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Tăng cường xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Hàng hoá - Tiêu dùng 27/02/2023, 07:53

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tập trung thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc...