Đảo quốc Palau: Tấm gương bảo tồn hệ sinh thái biển

Đảo quốc Palau: Tấm gương bảo tồn hệ sinh thái biển

Multimedia 28/08/2022, 07:40

Trong bối cảnh môi trường và hệ sinh thái biển đang bị đe doạ và ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những tác động của biến đổi khí hậu...