Topic : Him Lam Group

Bamboo Airways muốn huy động ngay gần 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Bamboo Airways muốn huy động ngay gần 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Doanh nghiệp 25/03/2023, 15:11

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa công bố phương án phát hành cổ phần nhằm tái cơ cấu nợ và tăng vốn điều lệ. Cụ thể, công ty muốn chào bán cổ phần riêng lẻ với quy mô phát hành dự kiến tối đa 35% vốn cổ phần sau phát hành .