Thủ tướng: 'Phải sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư đã dành dụm'

Thủ tướng: "Phải sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư đã dành dụm"

Doanh nghiệp 22/02/2023, 08:13

"Đầu tư công vừa là động lực, vừa là nguồn lực phát triển, chúng ta đã dành dụm để có nguồn vốn thì đầu tư phải có hiệu quả, phòng chống tham nhũng,...