Đầu tư công tăng 18,1% - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2023

Đầu tư công tăng 18,1% - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2023

Bất động sản 30/03/2023, 07:29

Với nỗ lực rất lớn của Chính phủ cũng như quyết tâm cao của các bộ, ngành tại quý I năm nay trong việc thực hiện đầu tư công một cách hiệu quả,...