BIDV - Ngân hàng phục vụ khách hàng FDI tốt nhất Việt Nam năm 2022

BIDV - Ngân hàng phục vụ khách hàng FDI tốt nhất Việt Nam năm 2022

Tài chính - Ngân hàng 01/11/2022, 17:24

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) vinh danh là “Ngân hàng phục vụ khách hàng FDI tốt nhất Việt Nam năm 2022” (Vietnam Domestic FDI Bank of the Year 2022), khẳng định uy tín và vị thế tiên phong của BIDV trong lĩnh vực này.