Ba 'cửa sáng' để hồi phục thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ba "cửa sáng" để hồi phục thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp 16/02/2023, 22:37

Đội ngũ phân tích FiinRatings nhận thấy có 3 yếu tố được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho sự khôi phục của hoạt động phát hành TPDN trong 2023.