Nguy cơ tấn công mạng từ điểm yếu, lỗ hổng ngay trong đầu năm mới

Nguy cơ tấn công mạng từ điểm yếu, lỗ hổng ngay trong đầu năm mới

Tài chính - Ngân hàng 15/01/2023, 09:30

Chỉ trong vòng một tuần đầu tháng 1/2023, các tổ chức quốc tế đã công bố và cập nhật ít nhất 516 lỗ hổng, trong đó có 62 lỗ hổng mức Cao,...