Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều vướng mắc khi xây nhà lưu trú, nhà ở xã hội cho công nhân trong các khu công nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều vướng mắc khi xây nhà lưu trú, nhà ở xã hội cho công nhân trong các khu công nghiệp

Bất động sản 25/10/2023, 17:08

Ban Quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp vừa có Báo cáo số 2687 liên quan đến nhà lưu trú công nhân trên địa bàn.