Khánh Hòa thông tin về giá đất bồi thường tại Khu đô thị mới Cam Lâm

Khánh Hòa thông tin về giá đất bồi thường tại Khu đô thị mới Cam Lâm

Bất động sản 15/06/2022, 06:47

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin về vấn đề mà người dân quan tâm đó chính là chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và giá đất cụ thể tính bồi thường...