Nền kinh tế khu vực đồng Euro tiếp tục thu hẹp khi đầu tàu kinh tế Đức tiến dần tới suy thoái

Nền kinh tế khu vực đồng Euro tiếp tục thu hẹp khi đầu tàu kinh tế Đức tiến dần tới suy thoái

Tin nóng 25/10/2022, 16:22

Đức, nền kinh tế hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU) và là cường quốc xuất khẩu của châu Âu, có vẻ đang tiến tới một cuộc suy thoái ngay trước mắt...