Chuyển cổ phiếu IBC của Shark Thủy sang diện kiểm soát từ ngày 11/5

Chuyển cổ phiếu IBC của Shark Thủy sang diện kiểm soát từ ngày 11/5

Chứng khoán 10/05/2023, 14:20

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã quyết định chuyển cổ phiếu IBC của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 11/5/2023.