Bình Dương tăng cường ngăn chặn “bán lúa non” trong kinh doanh bất động sản

Bình Dương tăng cường ngăn chặn “bán lúa non” trong kinh doanh bất động sản

Bất động sản 12/05/2024, 11:38

Việc chào bán, chuyển nhượng bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh là điều không xa lạ. Thời gian qua, nhằm ngăn chặn hoạt động trên,...