ĐHĐCĐ KienlongBank: Đặt mục tiêu đạt 700 tỷ lợi nhuận trước thuế năm 2023

ĐHĐCĐ KienlongBank: Đặt mục tiêu đạt 700 tỷ lợi nhuận trước thuế năm 2023

Tài chính - Ngân hàng 27/04/2023, 16:25

Ngày 27/04, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023...