Việt Nam sản xuất 287 chi tiết ô tô: Không thể vội...

Việt Nam sản xuất 287 chi tiết ô tô: Không thể vội...

Tin nóng 27/08/2021, 08:56

Có 30 năm phát triển công nghiệp ô tô song Việt Nam mới sản xuất được các chi tiết, cụm chi tiết đơn giản, nguyên nhân chủ yếu là do năng lực.