Topic : lơi nhuân

Truyền hình Cáp Việt Nam (CAB) lãi ròng tăng 528% nhờ tiết giảm giá vốn

Truyền hình Cáp Việt Nam (CAB) lãi ròng tăng 528% nhờ tiết giảm giá vốn

Tài chính - Ngân hàng 04/08/2020, 10:42

Giá vốn quý 2/2020 giảm 17%, chủ yếu là giảm chi phí dịch vụ đã cung cấp về mức 362 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp thu được tới gần 193 tỷ đồng, tăng 49% so với quý 2/2019