Quốc tế Sơn Hà (SHI): Lợi nhuận giảm đến 43%, chi phí lãi vay tăng vọt

Quốc tế Sơn Hà (SHI): Lợi nhuận giảm đến 43%, chi phí lãi vay tăng vọt

Doanh nghiệp 02/11/2022, 18:35

9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế tại CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã: SHI) giảm tới 43% đạt 66,7 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh...