Lợi nhuận tại LienVietPostBank giảm mạnh do đâu?

Lợi nhuận tại LienVietPostBank giảm mạnh do đâu?

Tài chính - Ngân hàng 26/04/2023, 09:45

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 của LienVietPostBank đạt 1.566 tỷ đồng, giảm gần 13% so với cùng kỳ, trong đó nguồn thu chính giảm 3,5%.