MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính

MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính

Tài chính - Ngân hàng 19/04/2024, 10:26

Năm 2023, MB Ageas Life ghi nhận sự suy giảm về doanh thu hoạt động bảo hiểm nhưng nhờ lực đỡ từ hoạt động tài chính, đã giúp lợi nhuận duy trì mức tăng trưởng.

MB Ageas Life - Công ty con của MB vừa bị thanh tra đang hoạt động ra sao?

MB Ageas Life - Công ty con của MB vừa bị thanh tra đang hoạt động ra sao?

Tài chính - Ngân hàng 05/07/2023, 15:58

Bộ Tài chính hôm 30/6 công bố kết luận thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, trong đó có MB Ageas Life do MB nắm giữ 61% cổ phần.