Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, hợp đồng tương lai S&P đóng cửa cao hơn sau báo cáo việc làm

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, hợp đồng tương lai S&P đóng cửa cao hơn sau báo cáo việc làm

Tài chính - Ngân hàng 09/04/2023, 07:13

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 đóng cửa cao hơn một chút sau khi dữ liệu việc làm cho tháng 3 cho thấy thị...