Quốc hội thông qua Luật Giá (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Giá (sửa đổi)

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/06/2023, 07:59

Chiều ngày 19/6, sau khi Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh...

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đã loại bỏ các quy định gây vướng mắc

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đã loại bỏ các quy định gây vướng mắc

Doanh nghiệp 24/05/2023, 07:27

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đã loại bỏ các quy định gây vướng mắc, tạo sự minh bạch trong quản lý nhà nước về giá, bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật...