Bộ Tài chính thành lập ban soạn thảo Luật Giá sửa đổi

Bộ Tài chính thành lập ban soạn thảo Luật Giá sửa đổi

Tài chính - Ngân hàng 27/06/2022, 09:45

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký ban hành Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Giá (sửa đổi)...