Tâm sự của nhân sự BĐS: “Lương tháng 10 còn chưa lãnh, nói gì đến lương tháng 13”

Tâm sự của nhân sự BĐS: “Lương tháng 10 còn chưa lãnh, nói gì đến lương tháng 13”

Bất động sản 18/12/2022, 09:46

Đó là chia sẻ của chị H, một nhân sự làm việc tại một công ty BĐS. Có lẽ lương tháng 13, hay chế độ thưởng tết trở thành “xa xỉ” với chị H...