Quy định cơ chế “miễn tiền sử dụng đất” đối với các dự án nhà ở xã hội

Quy định cơ chế “miễn tiền sử dụng đất” đối với các dự án nhà ở xã hội

Bất động sản 11/05/2023, 07:41

Đó là đề xuất của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoRE) tại Văn bản số 82/2023/CV-HoREA gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội,...