Cổ đông ngân hàng Bac A Bank sắp được nhận 8% cổ tức

Cổ đông ngân hàng Bac A Bank sắp được nhận 8% cổ tức

Tài chính - Ngân hàng 28/06/2022, 06:35

Ngân hàng Bac A Bank (mã: BAB) dự kiến phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu, tỷ lệ chia cổ tức là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu...