Tin ngân hàng ngày 30/7: Doanh nghiệp mong được kéo dài nợ hết năm 2022

Tin ngân hàng ngày 30/7: Doanh nghiệp mong được kéo dài nợ hết năm 2022

Tài chính - Ngân hàng 30/07/2022, 16:10

Lãnh đạo Ngân hàng Đông Á làm giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM; Ngân hàng rút ròng 1.400 tỷ ra khỏi các dự án bất động sản trong tháng 6....