Topic : Ngân hang MSB

Cổ phiếu Xây dựng Hòa Bình (HBC) được 'cởi trói' sẽ giao dịch toàn thời gian từ ngày 19/1

Cổ phiếu Xây dựng Hòa Bình (HBC) được 'cởi trói' sẽ giao dịch toàn thời gian từ ngày 19/1

Chứng khoán 19/01/2024, 07:14

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát đối với Công ty cổ...