Một nhà băng tư nhân sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 115%

Một nhà băng tư nhân sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 115%

Tài chính - Ngân hàng 28/03/2024, 23:55

Techcombank (TCB) sẽ trình ĐHĐCĐ 2024 phương án chi trả cổ tức 15% bằng tiền và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Cùng đó, nhà băng này sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 35.225,1 tỷ đồng lên 70.450,2 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.