Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận đi xuống, cơ cấu vốn tiếp tục mất cân đối

Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận đi xuống, cơ cấu vốn tiếp tục mất cân đối

Doanh nghiệp 04/11/2022, 14:56

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Tập đoàn Bảo Việt tăng khiến lợi nhuận giảm nhẹ. Nợ phải trả chiếm gần 88% tổng nguồn vốn...