Tin bất động sản ngày 28/4: Hà Nội bãi bỏ văn bản tạm dừng tách thửa đất

Tin bất động sản ngày 28/4: Hà Nội bãi bỏ văn bản tạm dừng tách thửa đất

Bất động sản 28/04/2023, 12:01

Kon Tum quy hoạch mới Khu du lịch Măng Đen 90.152 ha; Bắc Giang có thêm khu đô thị 47ha tại Việt Yên;Năm 2023, Vinhomes sẽ làm nhà ở xã hội...