Topic : nhóm Big

Nhóm 'Big 4' ngân hàng đã đồng thuận giảm thêm lãi suất huy động

Nhóm 'Big 4' ngân hàng đã đồng thuận giảm thêm lãi suất huy động

Tài chính - Ngân hàng 09/02/2023, 08:34

Tại Hội nghị tín dụng bất động sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam diễn ra vào ngày 8 2, nhiều doanh nghiệp khiến nghị giảm lãi suất huy động. Nhóm Big 4” ngân hàng đã đồng thuận giảm thêm lãi suất huy động để từng bước giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường.