Chủ tịch Nam Long và con trai không thực hiện mua cổ phiếu NLG như đã đăng ký

Chủ tịch Nam Long và con trai không thực hiện mua cổ phiếu NLG như đã đăng ký

Chứng khoán 21/12/2022, 07:33

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long và 2 con trai không mua cổ phiếu như đã đăng ký. Lý do được đưa ra là “thị trường biến động mạnh ngoài dự kiến”.