Thị giá trượt về vùng đáy 18 tháng, loạt lãnh đạo Thế Giới Di Động ồ ạt đăng ký mua cổ phiếu MWG

Thị giá trượt về vùng đáy 18 tháng, loạt lãnh đạo Thế Giới Di Động ồ ạt đăng ký mua cổ phiếu MWG

Chứng khoán 09/11/2022, 15:42

Tạm tính theo giá hiện tại của MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em dự chi hơn 22,6 tỷ đồng để gom thành công số cổ phiếu đã đăng ký.