Tập đoàn FLC chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần tại Bamboo Airways cho ông Lê Thái Sâm

Tập đoàn FLC chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần tại Bamboo Airways cho ông Lê Thái Sâm

Chứng khoán 10/05/2023, 06:44

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt thuộc sở hữu của FLC.