Ông Lê Thái Sâm trở thành lãnh đạo mới của Bamboo Airways

Ông Lê Thái Sâm trở thành lãnh đạo mới của Bamboo Airways

Doanh nghiệp 13/07/2023, 14:59

HĐQT Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa chính thức thông qua các nội dung liên quan đến cơ cấu mới của ban lãnh đạo và điều hành.

Tập đoàn FLC chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần tại Bamboo Airways cho ông Lê Thái Sâm

Tập đoàn FLC chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần tại Bamboo Airways cho ông Lê Thái Sâm

Chứng khoán 10/05/2023, 06:44

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố thông tin nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt thuộc sở hữu của FLC.