Cổ phiếu “lao dốc’ không phanh, Chủ tịch Phát Đạt và công ty riêng bị bán giải chấp gần 5,2 triệu cổ phiếu PDR

Cổ phiếu “lao dốc’ không phanh, Chủ tịch Phát Đạt và công ty riêng bị bán giải chấp gần 5,2 triệu cổ phiếu PDR

Doanh nghiệp 09/11/2022, 09:57

Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố thông tin về việc bán giải chấp gần 5 triệu cổ phiếu PDR của Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt và...