Quần đảo Cây cọ - Một trong những “cái nhất” của Dubai

Quần đảo Cây cọ - Một trong những “cái nhất” của Dubai

Multimedia 11/09/2022, 15:35

Dự án Quần đảo Cây cọ của Dubai được giới chức Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nói chung và Dubai nói riêng kỳ vọng sẽ giúp cải thiện diện mạo và tăng cường phát triển du lịch cho thành phố xa hoa bậc nhất thế giới này.