Topic : quy hoach

Thanh Hóa: Quy hoạch 4 khu vực có chức năng khu đô thị sinh thái, công nghiệp, dịch vụ

Thanh Hóa: Quy hoạch 4 khu vực có chức năng khu đô thị sinh thái, công nghiệp, dịch vụ

Bất động sản 20/06/2023, 07:42

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với 4 khu vực trên địa bàn, với tính chất...