DRH Holdings chi 500 tỷ đồng cho công ty con mở rộng quỹ đất

DRH Holdings chi 500 tỷ đồng cho công ty con mở rộng quỹ đất

Bất động sản 26/10/2022, 06:35

DRH Holdings đã hoàn thành góp vốn 500 tỷ đồng vào Bất động sản Đông Sài Gòn để doanh nghiệp này mở rộng quỹ đất, tăng quy mô cho hoạt động...