Đề xuất cho vay lãi suất 0% đối với ngân hàng bị rút tiền hàng loạt

Đề xuất cho vay lãi suất 0% đối với ngân hàng bị rút tiền hàng loạt

Tài chính - Ngân hàng 20/04/2023, 09:50

Theo dự thảo Luật các tổ chức tín dụng, riêng khoản vay đặc biệt để tổ chức tín dụng giải quyết, xử lý sự cố khách hàng rút tiền hàng loạt...

Luật Các tổ chức tín dụng giúp khắc phục sự cố khách hàng rút tiền hàng loạt

Luật Các tổ chức tín dụng giúp khắc phục sự cố khách hàng rút tiền hàng loạt

Tài chính - Ngân hàng 16/03/2023, 15:40

Theo NHNN, việc xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) góp phần giúp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý hoạt động, xử lý các TCTD...