Luật Các tổ chức tín dụng giúp khắc phục sự cố khách hàng rút tiền hàng loạt

Luật Các tổ chức tín dụng giúp khắc phục sự cố khách hàng rút tiền hàng loạt

Tài chính - Ngân hàng 16/03/2023, 15:40

Theo NHNN, việc xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) góp phần giúp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý hoạt động, xử lý các TCTD...