Xử lý nghiêm việc san lấp đồi núi, phân lô, bán nền

Xử lý nghiêm việc san lấp đồi núi, phân lô, bán nền

Bất động sản 20/05/2022, 06:57

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp san đồi núi để phân lô, bán nền.