Topic : Simco

Simco Sông Đà bị xử phạt 185 triệu đồng

Simco Sông Đà bị xử phạt 185 triệu đồng

Chứng khoán 12/07/2022, 07:15

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm đối với Công ty Cổ phần Simco Sông Đà số tiền 185 triệu đồng.