Ninh Vân Bay sở hữu những dự án bất động sản khủng nhưng tình hình kinh doanh vẫn bết bát

Ninh Vân Bay sở hữu những dự án bất động sản khủng nhưng tình hình kinh doanh vẫn bết bát

Doanh nghiệp 02/04/2023, 10:45

Sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, ngành du lịch đã có nhiều khởi sắc, dù vậy khoản lỗ ròng năm 2022 tiếp tục khiến khoản lỗ lũy kế dâng cao. Tính đến cuối năm 2022, lỗ lũy kế của doanh nghiệp đang ở mức 742 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu và tổng nguồn vốn của Ninh Vân Bay cũng giảm sút... dù sở hữu nhiều bất động sản n