Topic : SOJO Hotels

SOJO Hotels tiên phong ứng dụng 'game hóa', gia tăng trải nghiệm cho khách hàng

SOJO Hotels tiên phong ứng dụng 'game hóa', gia tăng trải nghiệm cho khách hàng

Bất động sản 24/05/2022, 12:30

Cuộc đua về trải nghiệm khách hàng (CX) chưa bao giờ hết “hot” và ngày càng trở nên “nóng” hơn trong bối cảnh bình thường mới, đặc biệt với ngành khách sạn, du lịch...