Du lịch khởi sắc: Dấu ấn của nhà đầu tư chiến lược

Du lịch khởi sắc: Dấu ấn của nhà đầu tư chiến lược

Bất động sản 20/02/2023, 17:00

Nếu như những ngày này của năm 2021, toàn ngành du lịch Việt Nam gần như “ngủ đông”, doanh nghiệp lâm vào cảnh “cháy nhà tứ phía” vì Covid-19, thì hiện tại,...