Câu chuyện thứ Hai: Đại hội cổ đông và chiến lược mới của các “ông lớn” doanh nghiệp

Câu chuyện thứ Hai: Đại hội cổ đông và chiến lược mới của các “ông lớn” doanh nghiệp

Doanh nghiệp 01/05/2024, 15:26

Tuần cuối của tháng tư, nhiều doanh nghiệp lớn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông. Với những chiến lược và định hướng cụ thể, không chỉ nhằm củng cố vị thế...

Tập đoàn Thiên Long (TLG) sắp chi gần 39 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2021

Tập đoàn Thiên Long (TLG) sắp chi gần 39 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2021

Doanh nghiệp 20/12/2021, 10:08

Với gần 77,8 triệu cổ phiếu, Tập đoàn Thiên Long sẽ chi khoảng 38,9 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Tập đoàn Thiên Long (TLG) sắp chi gần 39 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2021

Tập đoàn Thiên Long (TLG) sắp chi gần 39 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2021

Doanh nghiệp 19/12/2021, 15:35

Với gần 77,8 triệu cổ phiếu, Tập đoàn Thiên Long sẽ chi khoảng 38,9 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Tập đoàn Thiên Long đã đi qua 3 lần khủng hoảng lớn ra sao?

Tập đoàn Thiên Long đã đi qua 3 lần khủng hoảng lớn ra sao?

Doanh nghiệp 20/05/2020, 12:08

Ông chủ bút bi Thiên Long kể về 3 lần vượt “sóng dữ” và cách đi qua Covid-19 khi mảng đồ dùng học tập bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì trường học đóng cửa