THACO Industries tham dự triển lãm công nghiệp & sản xuất Việt Nam - VIMF 2022

THACO Industries tham dự triển lãm công nghiệp & sản xuất Việt Nam - VIMF 2022

Thương hiệu 13/06/2022, 21:02

Từ ngày 08 - 10/06/2022, tại Trung tâm thương mại Thế giới WTC (Bình Dương), Tổng công ty Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ - THACO Industries tham dự Triển lãm Công nghiệp