Topic : Thai Nguyên

Thái Nguyên: Tìm chủ đầu tư 2 dự án khu đô thị hơn 440 tỷ đồng tại TP Phổ Yên

Thái Nguyên: Tìm chủ đầu tư 2 dự án khu đô thị hơn 440 tỷ đồng tại TP Phổ Yên

Bất động sản 10/11/2022, 07:54

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành 2 thông báo mời gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện 2 dự án: Khu đô thị Sơn Duyên...