5 tháng đầu năm: Khách quốc tế đến Việt Nam phục hồi nhưng vẫn giảm 95% so với 2019

5 tháng đầu năm: Khách quốc tế đến Việt Nam phục hồi nhưng vẫn giảm 95% so với 2019

Tin nóng 04/06/2022, 08:33

Với 172,9 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5, tính chung 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 365,3 nghìn lượt người...