Giá tiêu hôm nay 25/6: Đi ngang ở một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 25/6: Đi ngang ở một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/06/2022, 07:47

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 70.500 - 73.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 22/6: Giảm nhẹ ở một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 22/6: Giảm nhẹ ở một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/06/2022, 09:15

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 70.000 - 73.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 21/6: Giao dịch ổn định tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 21/6: Giao dịch ổn định tại thị trường trong nước

Hàng hoá - Tiêu dùng 21/06/2022, 08:00

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch trong khoảng từ 71.000 - 74.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 20/6: Giảm ở một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 20/6: Giảm ở một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/06/2022, 07:38

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch trong khoảng từ 71.000 - 74.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 17/6: Đi ngang tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 17/6: Đi ngang tại thị trường trong nước

Hàng hoá - Tiêu dùng 17/06/2022, 08:03

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch từ 72.000 - 75.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 30/5: Đi ngang

Giá tiêu hôm nay 30/5: Đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 30/05/2022, 08:30

Giá hồ tiêu hôm nay dao động trong khoảng từ 70.000 - 73.000 đồng/kg.