Topic : thuế phí

Tổng hợp các loại thuế, phí phải chịu khi mua bán nhà, đất

Tổng hợp các loại thuế, phí phải chịu khi mua bán nhà, đất

Bất động sản 18/09/2022, 07:34

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi mua bán nhà, đất người dân phải đóng một số loại thuế, phí. Năm 2022, Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành...