Ngân hàng MB hoàn thành 90% chỉ tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng

Ngân hàng MB hoàn thành 90% chỉ tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng

Tài chính - Ngân hàng 02/11/2022, 06:55

9 tháng đầu năm 2022, ngân hàng MB đã thực hiện được gần 90% chi tiêu lợi nhuận cả năm. Cho vay khách hàng tăng tới 17,2% đạt 426.233 tỷ đồng...